nåd.se

Guds identitet (Identitet Del3)

February 11, 2018

Vem är Gud?
Hur kan jag veta hurdan Gud är? Är det summan av alla beskrivningar av Gud i Bibeln som ger mig rätt bild av Gud?
Upptäck sanningen att det bara är Jesus Kristus som ger oss den verkliga och fullständiga bilden av Fadern.